Ring til mig: 20 85 16 36

Stress

– efter mindstrain metoden

Tænk – hvis alt du ved om stress ikke er sandt. Av.

Tænk – hvis en sygemelding ikke er den bedste hjælp til dig, selvom det i nuet kan virke sådan.

 

Over 300.000 danskere lider af stress og 35.000 er sygemeldte.

Der følger mange personlige omkostninger og tab med, når man oplever at have stress. Oplevelser som hukommelsestab, nedtrykthed, lavt selvværd osv.

WHO skønner at i 2020 vil stress være den største årsag til sygemeldinger, globalt set.

Stress i sig selv er ikke farligt og det er ikke en sygdom.
Stress er kun farligt, hvis du tror, at det er skadeligt og farligt for dig. Det er altså den værdi, du selv tillægger stress, der har betydning for, om det er farligt for dig.

Jeg tror på, at vi skal til at se på stress med nogle nye briller.

University of Wisconsin har i en periode på 8 år undersøgt 30.000 amerikanere. De blev alle spurgt om deres stressniveau og om de troede stress var farligt for dem. Undersøgelsen viste at de, som oplevede et højt stressniveau og samtidig troede at stress var sundhedsskadeligt for dem, var dødeligheden meget højere end de der havde svaret, at de oplevede et højt stressniveau, men ikke troede det var sundhedsskadeligt for dem. Det tyder altså på, at måden vi tænker omkring stress er afgørende for, om stressen er skadelig eller ufarlig for os.

 

Vi bliver stressede af at bekymre os. Du kender sikkert tanker som “hvad nu hvis” og ”Jeg burde lige”. Problemerne opstår i vores tanker, derfor skal vi se på, hvad vi tænker om vores egne tanker.

Det er ikke antallet af krav eller mængden af opgaver der stresser os. Det er hvad vi tænker om kravene og mængden af opgaverne. Hvordan går vi til og forholder os til forskellige situationer i vores liv og hvilken værdi er det vi tillægger vores tanker.

Løsningen er ikke at sætte antallet af krav eller mængden af opgaver ned, men du skal lære at tænke anderledes om dine tanker.

V kan lære at styre vores egne tanker og kun følge med og give de tanker energi, som beriger vores liv. Lidt ligesom en running sushi restaurant.

Prøv at forestil dig en running sushi. Der kører nogle forskellige stykker sushi rundt. Hvilke stykker tager du over på din tallerken? Vi vælger dem vi kan lide. Hvad der derimod kører rundt på båndet er vi ikke herre over.

Det er ligesom vores tanker. De popper op, men vi skal kun gå med dem der giver os noget og lade de andre passere.

 

Jeg behandler ud fra mindstrain metoden, der bygger på metakognitiv teori.

Det kan du læse yderligere om her.